เกลือทะเล เกรด A

฿26.00

น้ำหนัก 1 ก.ก. นาเกลือสมุทรสงคราม MK006